Τρέχοντα Έργα

Ανεγειρόμενη Πολυκατοικία στη Ν. Σμύρνη

Περιοχή: Νέα Σμύρνη, Οδός: Σολομωνίδου 13-15
Εξαόροφο κτήριο κατοικιών με υπόγειο parking, πιλοτί και δώμα.

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Κάτοψη τυπικού ορόφου
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Τοπογραφικό σχέδιο
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Τοποθεσία

Πολυκατοικία στην Καλλιθέα

Περιοχή: Καλλιθέα, Οδος: Σοφοκλέους 61-63, Έτος κατασκευής: 2009
Επταόροφο κτήριο κατοικιών με υπόγειο parking και αποθήκες, πιλοτί και δώμα

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Σοφοκλέους