Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Περιοχη: Ν. Σμύρνη, Οδος: Σαράντα Εκκλησιών 18, Έτος κατασκευής: 2002

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Περιοχη: Ν. Σμύρνη, Οδος: Αγιου Πολυκαρπου 19, Έτος κατασκευής: 2005

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Πολυκατοικία Αντωνιαδου

Περιοχη: Ν. Σμύρνη, Οδος: Αντωνιαδου 9-11, Έτος κατασκευής: 2005

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Αντωνιαδου
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Αντωνιαδου
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Αντωνιαδου
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία Αντωνιαδου

Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Περιοχη: Ν. Σμύρνη, Οδος: Δαρδανελίων 45, Έτος κατασκευής: 2007

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στην Ν.Σμύρνη

Πολυκατοικία στο Π. Φάληρο

Περιοχη: Π. Φάληρο, Οδος: Εμμανουηλίδου 21, Έτος κατασκευής: 2003

 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στo Π. Φάληρο
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στo Π. Φάληρο
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στo Π. Φάληρο
 • ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ Πολυκατοικία στo Π. Φάληρο